Organisatie

Bestuur


Naam: Patrick Frenken
Functie: Voorzitter
Contactgegevens: voorzitter@azsv-aalten.nl
06 117 573 05

Naam: Sjoerd Veerbeek
Functie: Penningmeester
Contactgegevens: penningmeester@azsv-aalten.nl
06 515 366 83

Naam: Linda Navis
Functie: Secretaris
Contactgegevens: secretariaat@azsv-aalten.nl
06-29071856

Naam: Henk-Jan Veldboom
Functie: Voetbalzaken
Contactgegevens: voetbalzaken@azsv-aalten.nl
06-12169686

Naam: Timo Simmering
Functie: Voetbalzaken
Contactgegevens: voetbalzaken@azsv-aalten.nl
06-29053712

Naam: Heidi Gussinklo
Functie: Communicatie & PR.
Contactgegevens:
pr-communicatie@azsv-aalten.nl
06 373 974 60

Naam: Wim van de Put
Functie: Accommodatie
Contactgegevens:
accommodatie@azsv-aalten.nl


 

Commissies & contactpersonen

VOETBAL

Voetbaltechnische commissie
De organisatie van de voetbalsport, het regisseren en bewaken van het voetbalniveau binnen AZSV

Wedstrijdsecretariaat
Het regelen en verzetten van (oefen)wedstrijden, trainingen, baal- en snipperdagen. Contact tussen trainers, leiders en KNVB

Technische coördinatoren
Aanspreekpunt voor trainers en leiders over voetbaltechnische zaken

Afdelingscoördinatoren
Aanspreekpunt voor trainers en leiders over algemene, team overstijgende, zaken

Zaalvoetbal
Aanspreekpunt voor alle zaken rondom zaalvoetbal

Voetbalschool
Aanspreekpunt voor voetbal voor de allerkleinsten (5-8 jaar)

G-voetbal & B-voetbal
Trainen van voetballers met een beperking

Fysiotherapie
Sportverzorging voor alle leden van AZSV

Toernooien
Aanspreekpunt voor toernooien op het AZSV terrein en/of voor AZSV teams

Scheidsrechters
Scheidsrechters aanstellen voor wedstrijden

FACILITAIR

Ledenadministratie
Aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. lidmaatschap bij AZSV

Kledingcommissie
inname en uitgifte kleding e.a. die behoort tot het kledingplan

Accommodatiebeheer
Onderhoud en beheer van het AZSV terrein

Kantinecommissie
Aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. de kantine van AZSV

Veiligheid & Hulpverlening
Stewards & eerste hulp bij voetballetsel

MAATSCHAPPELIJK

Maatschappelijke betrokkenheid
Aanspreekpunt voor maatschappelijk verbinding tussen AZSV en (lokale) gemeenschap

Vertrouwenscommissie
Vertrouwenspersonen voor bespreken van ongewenste situaties binnen/rondom AZSV

Vrijwilligers
Aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. vrijwilligers bij AZSV

COMMUNICATIE & PR

Sponsorcommissie
Generen van sponsorinkomsten en contacten met sponsoren onderhouden

Communicatiecommissie
Online uitingen, offline uitingen, algehele communicatie intern/extern

OVERIG

Acties & activiteitencommissie
Acties en activiteiten