Downloads

Statuten – kun je opvragen bij: secretariaat@azsv-aalten.nl

Privacyverklaring AVG

AZSV Kledingplan

AZSV Beleidsvisie 2020-2025

Informatieboekje jeugd (2022-2023)

Huishoudelijk reglement (09-02-2010)

Protocol bij overlijden(29-9-2014)

Schematische weergave protocol bij overlijden

Verzekeringen collectieve ongevallenverzekering