Sponsor worden

Sponsor worden

AZSV is een vereniging, die ruimte biedt voor recreatief, zowel als prestatievoetbal. De basis daarvoor leggen wij al bij de jeugd. Met onze ‘Voetbalschool’ leren wij jongens en meisjes spelenderwijs hun talenten te ontdekken en met veel plezier te voetballen.
Onze onmisbare vrijwilligers steken er veel energie in. Naast onze ambities – presteren op hoog niveau, bieden we ook alle ruimte voor recreatief voetbal en investeren in de jeugd – Dit vraagt de nodige financiële middelen. Uiteraard dragen de leden bij met hun contributie en hun bestedingen in de kantine.
Deze opbrengsten zijn niet toereikend om de alle ambities te realiseren. De contributie kunnen we niet ongelimiteerd verhogen om geen drempel op te werpen voor het lidmaatschap. Uiteindelijk kunnen wij als één van de grootste amateurverenigingen van Oost-Nederland niet zonder de bijdragen van onze sponsoren.
U kunt de naamsbekendheid van uw bedrijf of organisatie vergroten door sponsor te worden van AZSV. Met sponsoring van AZSV draagt u een steentje bij aan de beoefening van volkssport nummer één en maakt u uw maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar voor de Aaltense gemeenschap.

Bent u geïnteresseerd in een sponsorpakket of hebt u vragen over een pakket?
Laat u informeren over de mogelijkheden.
Stuur een email naar sponsor@azsv-aalten.nl of neem contact op met één van de leden van de sponsorcommissie.