Regels

GEDRAGSREGELS

Voetbal is een mooie sport. Jongens en meisjes worden lid van een voetbalclub om voetbal te leren spelen, daar beter in te worden en onderdeel te zijn van een ‘team’.
Trainers en leiders van AZSV begeleiden hen daarin.
Om het voetbal op een goede plezierige manier te beleven heeft AZSV enkele gedragsregels opgesteld, regels die eigenlijk voor zich spreken:

Toon respect voor:
– je ploeggenoten
– je leiders/trainers
– de tegenstanders
– de scheidsrechter en grensrechters

Er wordt van je verwacht dat je:
– niet vloekt
– niet handtastelijk bent
– niet discrimineert of intimideert
– niet pest
– geen vernielingen aanricht in de kleedkamer of elders op het terrein
– geen agressief gedrag vertoont
– na de training of wedstrijd je schoenen buiten schoonmaakt
– na de training of wedstrijd gezamenlijk gaat douchen
– geen waardevolle spullen meeneemt naar het voetbalveld
– je inzet voor je team, leider en trainer

De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor het omkleden voor en na de wedstrijd of training. Je komt niet aan andermans spullen in de kleedkamer en daar buiten.
Het kan zijn dat je leider/trainer elke week één of twee personen aanwijst die corvee hebben maar het hele team is in verantwoordelijk voor het correct achter laten van de kleedruimten en goed omgaan met materialen. Samen maak je na een training of wedstrijd de kleedkamer schoon. Dat doen we bij AZSV en uiteraard ook bij de voetbalverenigingen waar we te gast zijn.

Het is verboden om in binnenruimten van AZSV en andere verenigingen te roken.

Gebruik mobiele telefoons in de kleedkamer niet toegestaan.
De landelijke media berichten steeds vaker over misbruik van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld door het maken en verspreiden van intieme foto’s.
Om bij AZSV dergelijke vervelende situaties te voorkomen, staat AZSV het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer niet toe.

Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, neemt AZSV passende maatregelen, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis.

In geval van vernielingen wordt de schade verhaald op de veroorzaker.

Sportiviteit.
Verliezen en winnen doe je met zijn allen en niet alleen. Heb je gewonnen wees samen blij. Heb je verloren, deel samen de teleurstelling en wees sportief, feliciteer je tegenstanders.
Voetbal is een teamsport, dus zorg voor plezier in het spel, met je hele team.

 

VERTROUWENSCOMMISSIE
Op plaatsen waar jongeren samenkomen gebeuren wel eens vervelende dingen. Jongens of meisjes worden bijvoorbeeld buitengesloten of ongewenst aangeraakt met als mogelijk gevolg dat het plezier in het voetbal verdwijnt. Dit kan worden besproken met de trainer, leider en/of coördinator van de afdeling.
Soms wordt het moeilijk gevonden om uit te komen voor de problemen die worden ondervonden en vindt iemand het moeilijk om hierover met de direct betrokken begeleiding over te praten.
In deze situatie kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. De vertrouwenspersoon is er om te luisteren en te helpen een oplossing te zoeken. Ook met zaken als pesten, discriminatie, agressie, geweld kan de vertrouwenspersoon helpen.

AZSV wil graag dat iedereen het plezier houdt in het beoefenen van de sport. De vertrouwenspersoon kan helpen oplossingen zoeken voor diegenen die in de problemen zitten of problemen veroorzaken waardoor het voetballen ook voor hen weer leuk kan worden.
Zoek je hulp, dan kun je bellen naar één van de volgende personen:

Bert Heinen                     tel: 06-28417873
Gezien Brummelman    tel: 0543-565495

Mailen kan ook, naar vertrouwenscommissie@azsv-aalten.nl