Regels

GEDRAGSREGELS

Voetbal is een mooie sport. Jongens en meisjes worden lid van een voetbalclub om voetbal te leren spelen, daar beter in te worden en onderdeel te zijn van een ‘team’.
Trainers en leiders van AZSV begeleiden hen daarin.
Om het voetbal op een goede plezierige manier te beleven heeft AZSV enkele gedragsregels opgesteld, regels die eigenlijk voor zich spreken:

Toon respect voor:
– je ploeggenoten
– je leiders/trainers
– de tegenstanders
– de scheidsrechter en grensrechters

Er wordt van je verwacht dat je:
– niet vloekt
– niet handtastelijk bent
– niet discrimineert of intimideert
– niet pest
– geen vernielingen aanricht in de kleedkamer of elders op het terrein
– geen agressief gedrag vertoont
– na de training of wedstrijd je schoenen buiten schoonmaakt
– na de training of wedstrijd gezamenlijk gaat douchen
– geen waardevolle spullen meeneemt naar het voetbalveld
– je inzet voor je team, leider en trainer

De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor het omkleden voor en na de wedstrijd of training. Je komt niet aan andermans spullen in de kleedkamer en daar buiten.
Het kan zijn dat je leider/trainer elke week één of twee personen aanwijst die corvee hebben maar het hele team is in verantwoordelijk voor het correct achter laten van de kleedruimten en goed omgaan met materialen. Samen maak je na een training of wedstrijd de kleedkamer schoon. Dat doen we bij AZSV en uiteraard ook bij de voetbalverenigingen waar we te gast zijn.

Het is verboden om in binnenruimten van AZSV en andere verenigingen te roken.

Gebruik mobiele telefoons in de kleedkamer niet toegestaan.
De landelijke media berichten steeds vaker over misbruik van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld door het maken en verspreiden van intieme foto’s.
Om bij AZSV dergelijke vervelende situaties te voorkomen, staat AZSV het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer niet toe.

Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, neemt AZSV passende maatregelen, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis.

In geval van vernielingen wordt de schade verhaald op de veroorzaker.

Sportiviteit.
Verliezen en winnen doe je met zijn allen en niet alleen. Heb je gewonnen wees samen blij. Heb je verloren, deel samen de teleurstelling en wees sportief, feliciteer je tegenstanders.
Voetbal is een teamsport, dus zorg voor plezier in het spel, met je hele team.

ALCOHOL EN DRUGSPROTOCOL AZSV:

Alcohol
Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt in sportkantine en andere verkooppunten op het sportpark.
De sport, maar ook het bestuur van AZSV neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcohol gebruikt bij jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag niet plaatsvinden op ons sportpark.

De volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
– Er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
– Wanneer de barmedewerker(ster) twijfelt aan de leeftijd van de jongere die alcohol wil kopen, wordt gevraagd naar de leeftijd en een legitimatiebewijs.
– Is het duidelijk dat de persoon boven de 18 jaar de drank onmiddellijk zal doorgeven aan een persoon onder de 18 jaar? Dan wordt de alcohol niet verkocht.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
– Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie tot zeker een half uur na de training of wedstrijd.
– AZSV wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol deel gaan nemen aan het verkeer. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan de betreffende persoon worden geweigerd.
– Als club hebben we de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt opgegaan, zeker bij jongeren en in het verkeer.

Drugs
Drugsgebruik en bij wet- en regelgeving verboden gebruik en bezit van drugs, zijn in strijd met de doelstellingen en principes van voetbalclub AZSV.

AZSV wil de leden, vrijwilligers en bezoekers een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. De volgende regels worden nageleefd:
– Drugsbezit en drugsgebruik in en om het complex is niet toegestaan
– Indien de indruk ontstaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij niet spelen.
– Indien er sprake is van handel in (soft-of hard) drugs wordt de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. AZSV kan in de deze situaties leden schorsen of royeren.
– Sancties worden toegepast conform het tuchtreglement.

VERTROUWENSCOMMISSIE
Op plaatsen waar jongeren samenkomen gebeuren wel eens vervelende dingen. Jongens of meisjes worden bijvoorbeeld buitengesloten of ongewenst aangeraakt met als mogelijk gevolg dat het plezier in het voetbal verdwijnt. Dit kan worden besproken met de trainer, leider en/of coördinator van de afdeling.
Soms wordt het moeilijk gevonden om uit te komen voor de problemen die worden ondervonden en vindt iemand het moeilijk om hierover met de direct betrokken begeleiding over te praten.
In deze situatie kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. De vertrouwenspersoon is er om te luisteren en te helpen een oplossing te zoeken. Ook met zaken als pesten, discriminatie, agressie, geweld kan de vertrouwenspersoon helpen.

AZSV wil graag dat iedereen het plezier houdt in het beoefenen van de sport. De vertrouwenspersoon kan helpen oplossingen zoeken voor diegenen die in de problemen zitten of problemen veroorzaken waardoor het voetballen ook voor hen weer leuk kan worden.
Zoek je hulp, dan kun je bellen naar één van de volgende personen:

Bert Heinen                                    tel: 06-28417873
Maaike Holtman – Westerterp    tel: 06-81907471

Mailen kan ook, naar vertrouwenscommissie@azsv-aalten.nl