Vertrouwenscommissie

Taken en verantwoordelijkheden:

Op plaatsen waar jongeren samen komen gebeuren wel eens vervelende dingen. Jongens of meisjes worden bijvoorbeeld buitengesloten of ongewenst aangeraakt met als mogelijk gevolg dat het plezier in het voetbal verdwijnt. Dit kan worden besproken met de trainer, leider en/of coordinator van de afdeling. In deze situatie kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. De vertrouwenspersoon is er om te luisteren en te helpen om een oplossing te zoeken. Ook met zaken als pesten, discriminatie, agressie en geweld kan de vertrouwenspersoon helpen.

AZSV wil graag dat iedereen plezier houdt in het beoefenen van de sport. De vertrouwenspersoon kan helpen oplossingen te zoeken voor diegenen die in problemen zitten of problemen veroorzaken waardoor het voetballen ook weer leuk voor hem of haar kan worden. Zoek je hulp, dan kun je bellen naar een van onderstaande personen.

Contactpersoon/contactpersonen:

Naam:
Maaike Holtman – Westerterp
Contactgegevens:
vertrouwenscommissie@azsv-aalten.nl
06-81907471

Naam:
Bert Heinen
Contactgegevens:
vertrouwenscommissie@azsv-aalten.nl
06-28417873