CONTRIBUTIE SEIZOEN 2024-2025

juni 26, 2024

Een aantal jaren geleden is besloten dat de contributie van AZSV elk jaar automatisch wordt aangepast aan de stijging van het prijsindexcijfer van de consumentenprijzen.
Ook dit jaar gebeurt dat weer. Het prijsindexcijfer is dit jaar gestegen met 2,7%. Met dit percentage zal de contributie dan ook worden verhoogd per 1 juli 2024.

De contributies worden dan (alle bedragen per maand):

Pupillen € 18,10
Junioren € 19,75
Senioren € 27,35
Zaalvoetbal € 23,20
Veld + Zaal € 32,35
Niet-spelende leden € 11,25
7-7 € 12,55

Binnenkort zal de contributie over het derde kwartaal worden geïncasseerd. Tegelijkertijd zal de jaarlijkse bijdrage voor het Kledingplan in rekening worden gebracht. Deze bijdrage is ook aangepast met het prijsindexcijfer en bedraagt nu €27,00 per jaar. Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor de spelende leden!
Voor nadere informatie omtrent contributie en kledingplan wordt verwezen naar het document, te vinden op de AZSV-site onder het kopje Over AZSV en Lidmaatschap.