Werkgroepen ter voorbereiding op één voetbalvereniging

april 6, 2022

Afgelopen maandag 4 april hebben de ledenvergadering van AZSV en AD’69 ingestemd met de toekomst visie ‘Voetballen in Aalten’. De eerste stap die genomen wordt is dat de jeugd vanaf komend seizoen (2022-2023) gaat voetballen in een op te richten SJO. De organisatie hiervan wordt de komende periode opgepakt door de technische commissies van AZSV en AD’69.

Daarnaast is er ingestemd met de voorbereiding voor één voetbalvereniging vanaf seizoen 2023-2024. Binnen werkgroepen, waarin leden van AZSV en AD’69 zitting nemen, worden verschillende aspecten, die bij één vereniging komen kijken, onderzocht en besproken. De werkgroepen komen met voorstellen richting de stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van de besturen van AZSV en AD’69.

In de bijgevoegde sheet zijn een 6-tal werkgroepen met de aandachtsgebieden benoemd. Klik hier voor het het overzicht met de werkgroepen.
Wil je meedenken / -praten over de toekomst van het Voetbal in Aalten geef je dan op voor een van de werkgroepen.

Je kunt je opgeven bij de bestuursleden van AZSV of AD’69 of via mail:
– AZSV: info@azsv-aalten.nl / secretariaat@azsv-aalten.nl
– AD’69: communicatie@ad69.nl / bestuur@ad69.nl

Besturen AZSV en AD’69