Voortgang bestuurlijke vernieuwing

november 20, 2018

Sinds november 2017 is het bestuur met hulp van een brede klankbordgroep aan de slag om de toekomst van de bestuurlijke organisatie van AZSV nader vorm te geven.
De klankbordgroep en het bestuur hebben de aanpak uitgewerkt in een aantal projecten.
We kunnen inmiddels een paar mooie resultaten melden.
Vanuit het project ‘Maatschappelijke profilering van AZSV’ is een gezellige middag voor een groep bejaarden op ons sportpark georganiseerd.
Voor potentiële nieuwe trainers en coaches zijn een aantal clinics verzorgd. Deze zijn goed bezocht.
Er wordt volop gewerkt om de vraag naar vacatures en taken te koppelen aan het aanbod van de bij onze leden aanwezige kwaliteiten. We verwachten op korte termijn op een eigentijdse manier een mini enquête te presenteren. We hopen natuurlijk op een hoge response!
Het bestuur is trots te kunnen melden dat we sinds de zomer een commissie ‘ondersteuning vrijwilligersbeleid’ hebben. De leden van de commissie zijn al volop in gesprek met de verschillende groepen vrijwilligers. Het bestuur is benieuwd naar de bevindingen en de adviezen om de samenwerking verder te kunnen verbeteren!
Aan alle projecten is de voorbije maanden flink werk verzet.
Evenzo geniet het bestuur enorm van de steun van Freddie Vaags en Erik Lammers met het reguliere bestuurswerk.

Het bestuur en klankbordgroep zijn daarnaast gestart met een uitwerking van de bestuurlijke structuur zoals deze er in de toekomst uit gaat zien.
In de AZSV sponsorbijeenkomst op 22 november zal Freddie Vaags e.e.a. aan de sponsoren toelichten.
Ook staat het onderwerp vanzelfsprekend op de agenda op de aanstaande ledenvergadering op 17 december.
Mooi om te zien dat het traject van de bestuurlijke vernieuwing vruchten afwerpt.