Vanaf deze week “Hart voor de Achterhoek”stemmen!

september 2, 2019


Ook dit jaar doet AZSV weer mee met de RABO-actie “Hart voor de Achterhoek”. Verenigingen en stichtingen hebben allerlei plannen kunnen indienen.
Leden van de Rabobank Noord-/Oost Achterhoek kunnen in de periode 5 t/m 19 september hun stem uitbrengen op deze plannen. De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen, hoe meer geld er richting de verenigingskas vloeit.

AZSV doet mee met het project “sparen voor LED-verlichting”.
Omschrijving: De wens is om binnen een jaar 6 lichtmasten met conventionele verlichtingsarmaturen te vervangen door LED-armaturen. De investering bedraagt ongeveer 15.000 euro en draagt bij aan een energiezuiniger toekomst.

Stichting Prestatievoetbal AZSV (SPA) doet mee met het project “bijdrage in vervanging fitness- en herstelapparatuur”.
Omschrijving: In de fysioruimte op sportpark Villekamp, benut door jong en oud, is dringend behoefte aan nieuwe apparatuur. Mocht geld overblijven, dan gaat dat naar “sparen voor LED-verlichting”, zie project AZSV.

Het spreekt vanzelf dat wij de beide projecten bij jullie aanbevelen!