Thema “Gunnen aan onze sponsoren”

september 2, 2019

September 2019

Van: de sponsorcommissie AZSV
Aan: Bestuur, trainers, coördinatoren, leiders, kantinedienst, supportersvereniging, accommodatiecommissie en de kledingcommissie.

Thema “Gunnen aan onze sponsoren”

De ambities van AZSV – presteren op hoog niveau, alle ruimte bieden voor recreatief voetbal, investeren in de jeugd – vragen de nodige financiële middelen. Uiteraard dragen we als leden van de club bij met onze contributie en onze bestedingen in de kantine, maar deze opbrengsten zijn niet toereikend om onze ambities te realiseren. De contributie kunnen we niet ongelimiteerd verhogen omdat bij verhoging een drempel opgeworpen wordt voor het lidmaatschap. Uiteindelijk kunnen we als één van de grootste amateurverenigingen van Oost-Nederland niet zonder de bijdragen van onze talloze sponsoren.

Sponsoren zijn dus voor AZSV ontzettend belangrijk, zonder sponsoren kan AZSV in deze vorm niet bestaan. We zijn dankbaar en trots dat AZSV op dit moment in totaal een 180 sponsoren heeft. Een nieuwe sponsor binnen halen is op zichzelf al een uitdaging, maar een sponsor voor vele jaren weten te behouden voor de club is een nog grotere uitdaging.

Een bedrijf wordt sponsor van AZSV omdat de verantwoordelijke persoon van het bedrijf AZSV een warm hart toedraagt, om zijn naamsbekendheid via AZSV te vergroten en om zijn maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken voor de Aaltense gemeenschap.

Maar een sponsor verwacht ook iets terug van de club en haar leden, daarom organiseert de sponsorcommissie onder andere een aantal activiteiten per jaar specifiek bedoeld voor onze sponsoren. Dit is echter niet voldoende, wat kunnen we nog meer doen?

Ten eerste kunnen we “gunnen”:
Wat uitermate belangrijk is, dat indien de club of één van de leden iets wil aanschaffen, er eerst gekeken wordt of er mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de diensten en producten van onze sponsoren. De oude slogan koop bij onze sponsoren’ is en zal altijd actueel blijven. Dit heet ‘gunnen”, niet gunnen zal leiden tot het afhaken van sponsoren en zal uiteindelijk de doodsteek voor AZSV zijn. Denk niet op korte termijn maar op lange termijn.
Ons advies is, maak het onderwerp ‘gunnen’ ook bespreekbaar binnen uw team.

Een aantal voorbeelden: Het kan niet zo zijn, dat een elftal een etentje organiseert in Aalten, dat dit gedaan wordt bij een restaurant, dat geen AZSV sponsor is Terwijl we een aantal horeca zaken in Aalten hebben, die wel sponsor zijn.
Het kan niet zo zijn, dat AZSV een barbecue organiseert en het vlees ergens elders ‘goedkoop’ inkoopt, terwijl we een slager in ons sponsorbestand hebben. Neem dan contact op met de sponsor en maak dit bespreekbaar.
Het kan niet zo zijn, dat als er iets bij AZSV gebouwd of verbouwd of geïnstalleerd moet worden, en daar ook nevenbedrijven hun diensten bij moeten verlenen, er geen contacten worden gelegd met de betrokken sponsoren.
Zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken.

Indien iemand niet weet of een bepaald product of dienst door één van onze sponsoren geleverd kan worden, informeer dan bij één van de onderstaande relatiebeheerders van de sponsorcommissie. Zij kunnen u verder helpen.
Uiteindelijk willen we samen een win-win situatie creëren.
Hieronder de relevante gegevens van de relatiebeheerders:
Erwin Prinzen 06-225 42 445
Gerard Zomer 06-293 21 412
Jan Helmink 06-275 92 625
Louis Prinzen 06-532 30 261
Marcel Hoftijzer 06-224 10 284
Siep van Schepen 06-128 91 597

Namens de Sponsorcommissie
Lieuwe Westerterp