Startschot onderzoek toekomstvisie “Voetballen in Aalten”

mei 25, 2022

Toestemming onderzoek toekomstvisie “voetballen in Aalten”
Begin april hebben de leden van AD’69 en AZSV tijdens de ledenvergaderingen toestemming gegeven te onderzoeken of/hoe beide clubs tot één voetbalvereniging kunnen komen vanaf het seizoen 2023-2024. Ook wel toekomstvisie “voetballen in Aalten” genoemd.

Leden worden nauw betrokken bij het onderzoek
Het onderzoek of/hoe we tot één vereniging kunnen komen is een complexe aangelegenheid in al haar facetten en vraagt veel tijd en energie die moeilijk alleen bij beide besturen neergelegd kan worden. Ná de ledenvergaderingen is daarom een oproep gedaan onder de leden om te helpen met het onderzoek. De leden vormen tenslotte het bestaansrecht van een vereniging en daarom is het zeer belangrijk dat leden nauw betrokken zijn bij het proces zodat ook zij bepaalde essentiële belangen kunnen vertegenwoordigen. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat leden zich in de toekomst blijven herkennen in de vereniging en zich thuis blijven of gaan voelen? En hoe wordt voetbal op zaterdag en zondag georganiseerd? Dit zijn slechts 2 van de 12 complexe kaders/vraagstukken waar uitgebreid onderzoek naar gedaan moet worden.

Ruim 50 leden verdeeld over 7 werkgroepen
Ná de oproep is wel gebleken hoe hoog de betrokkenheid van de leden van beide verenigingen is. Ruim 50 leden hebben zich aangemeld om te helpen bij het onderzoek. Om alles behapbaar en overzichtelijk te houden is het onderzoek opgedeeld in 7 werkgroepen waarin een aantal hoofdthema’s centraal staan. De vrijwilligers zijn met een gelijke verdeling AD’ers en AZSV’ers verdeeld over de werkgroepen: juridische zaken, financiële zaken, voetbalzaken, vrijwilligerszaken, communicatie, accommodatie en kleding.

Eerste kennismaking leden werkgroepen
Op maandag 17 mei is op sportpark Villekamp vol enthousiasme het startschot gegeven om met alle leden uit de werkgroepen van gedachten te wisselen over de toekomstvisie “Voetballen in Aalten”. Nadat de voorzitter van AZSV, Patrick Frenken, en bestuurslid Erik-Jan Etten van AD’69 een presentatie hebben gegeven, zijn alle werkgroepen apart gaan zitten om onder het genot van een drankje nader kennis met elkaar te maken, gegevens uit te wisselen en alvast een beetje te sparren over de rol en taken van hun werkgroep. Ook zijn binnen de werkgroepen alweer de eerste vervolgafspraken ingepland omdat na de zomer de eerste conceptplannen opgeleverd moeten worden welke met de stuurgroep besproken moeten worden. De stuurgroep bestaat uit Patrick Frenken, Sjoerd Veerbeek, Linda Navis en Gerben Houwers van AZSV en Erik-Jan Etten en Remco Wagener van AD’69. Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging vervult de rol als extern adviseur. Pascal heeft veel ervaring in samenwerkingen en verenigingsondersteuning.

Planning
Uiteindelijk wordt in november het 2e conceptplan gepresenteerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de leden van AZSV en AD’69 en wordt in januari het definitieve plan en de besluitvorming tijdens de ledenvergaderingen gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst is een groepsfoto gemaakt van alle betrokken mensen bij het onderzoek. Gezamenlijk maken we er iets moois van!