Rots Bouw verlengt contract op sponsoravond.

november 23, 2018

Donderdagavond 22 november organiseerde de sponsorcommissie van AZSV een avond voor de sponsoren. Op deze goedbezochte avond bij Dorset werd tevens het hoofdsponsorcontract met Rots bouw verlengd.
Nadat Louis Prinzen namens AZSV iedereen welkom had geheten was het aan Egbert-Jan Rots de beurt om het contract namens Rots Bouw te tekenen waarna achtereenvolgend Gerben Houwers en Louis Prinzen dit namens AZSV deden. In een korte toelichting gaf Egbert-Jan te kennen dat hij niet zo veel met voetballen heeft maar er nu toch min of meer toe gedwongen wordt doordat zijn zoontje in de Jongens onder 8 bij VDZ in hun woonplaats Arnhem speelt. Egbert-Jan vertelde lachend dat hij zaterdagsmorgens om 8 uur staat te kou kleumen om zijn zoontje aan te moedigen en zelfs “veroordeeld” is om binnenkort kantinedienst te doen. Hij sprak vervolgens zijn waardering uit voor alle vrijwilligers die een vereniging draaiende houden.
Daarna was het de beurt aan Gerben Houwers om namens AZSV de firma Rots Bouw te bedanken voor 25 jaar hoofdsponsorschap en het verlengen daarvan. Hij deed dit vergezeld gaan met een shirt met opdruk en een elftalfoto van 25 jaar geleden met de eerste Rots Bouw shirts.
Freddie Vaags ging in op de bestuurlijke vernieuwingen binnen AZSV en de stand van zaken daarvan. Hij gaf uitleg over de klankbordgroep met de subgroepen die het huidige bestuur ondersteunen en het belang daarvan.” Als we allemaal lekker in ons vel zitten” is het een stuk makkelijker om de boel draaiende te houden was zijn standpunt. Ook ging hij in op het belang van sponsoren en een eventuele wisselwerking.
Vervolgens was het de beurt van gastheer Henk Haaring om een beeld van zijn bedrijf Dorset te schetsen. Hij deed dit in een droog maar boeiend betoog, doorspekt met veel humor.
Dorset profileert zich in drie takken van dienstverlening.
Green Machines: Apparaten die mest, slib, houtsnippers en meer soorten van afval verwerken, reinigen en drogen en dat vervolgens gebruikt wordt om divers soorten van energie op te wekken.
Identification: Het identificeren van dieren en producten en toegangscontroles. Afnemers zijn o.a. universiteiten, laboratoria, dierentuinen, het Wereld Natuur Fonds, stamboeken enz. Bedrijven die bijvoorbeeld producten leveren in (bier)vaten en (gas)flessen besparen 30% met het identificatiesysteem van Dorset.
Farm Systems: De afdeling Farm Systems houdt zich bezig met luchtreiniging, voedersystemen en sorteersystemen in stallen.
Henk Haaring vertelde dat ze in 40 landen actief zijn en dat met name China het milieu erg hot is. Ze presenteren zich regelmatig op beurzen in (Zuid) Amerika en Azië en ontmoeten dan regelmatig andere Aaltense bedrijven die op dezelfde beurs ook met een stand staan.
Na afloop van zijn betoog gaf hij een rondleiding in zijn bedrijf en ontdekten we de diverse onderdelen die klaar stonden voor transport wereldwijd.

Als afronding was er de bekende derde helft waarbij iedereen in een gezellig samenzijn de opgedane ervaring van de avond met elkaar deelden.
AZSV beseft dat naast het hebben van veel vrijwilligers de sponsoren onontbeerlijk zijn voor het draaiend houden van een vereniging als AZSV.