Projecten ‘toekomst bestuurlijke organisatie’ van start!

juni 16, 2018

Sinds november 2017 is het bestuur met hulp van een brede klankbordgroep aan de slag om de toekomst van de bestuurlijke organisatie van AZSV nader vorm te geven.
Er is gestart met het verzamelen van informatie uit diverse documenten van het laatste decennium en met het voeren van gesprekken met een twintigtal zeer betrokken AZSV’ers; spelers, leiders, commissieleden, sponsoren, bestuursleden en supporters.
De klankbordgroep heeft de informatie en uitkomst van de gesprekken in april j.l. vervolgens samen met het bestuur op en rij gezet hetgeen heeft geleid tot een drietal ‘werksporen’ verdeeld over zeven ‘projecten’.

Project 1: Maatschappelijke profilering van AZSV, aanjager Rian Ebbers
Project 2: Sponsoring 2.0 , aanjagers Mario Klein Gunnewiek en Aart Freriks
Project 3: Visie op sportpark Villekamp, aanjager Hanno Jansen.
Project 4: Implementatie ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ en ‘Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), aanjager Karin Harmsen.
Project 5: Verbeteren informatievoorziening (duidelijkheid), aanjager Edwin Hiddink.
Project 6: Afstemmen vraag (taken) en aanbod (kwaliteiten vrijwilligers), aanjager Dianne Sloetjes.
Project 7: Stel de vrijwilliger centraal, aanjagers Wim Drenth, Hans Deunk en Jan ter Horst;

De aanjagers zijn inmiddels gekomen tot het formeren van projectteams en aan de slag gegaan met het uitwerken van de projectopdrachten.
Een eerste vermeldenswaardige leuke activiteit in het kader van de ‘maatschappelijke profilering’ was de deelname van AZSV (Heren 8) aan de Aaltense wandelvierdaagse ‘meewandelen met rolstoelers’. In overleg met Figulus Welzijn kwam het snel tot een afspraak hierover.
Het project ‘verbeteren informatievoorziening’ heeft eerste ideeën uitgewerkt over het organiseren van clinics voor nieuwe trainers en leiders, nadere info vanuit de projectgroep volgt snel.
Freddie Vaags en Erik Lammers zijn inmiddels aangesloten bij de reguliere bestuursvergaderingen.

Nadere informatie vanuit de projecten volgt.