Informatie naar aanleiding van de online ledenvergadering van 7 februari 2022

februari 10, 2022

Op 7 februari 2022 heeft er een online ledenvergadering plaats gevonden, een ledenvergadering via Livestream. Samen vergaderen via een beeldscherm, het blijft bijzonder maar mooi dat het kan!

Toelichting noodzaak ‘Kleedkamers fase 3’

Tijdens de vergadering is een belangrijk agendapunt behandeld waarover stemming heeft plaatsgevonden; de verbouw Fase 3 voor kleedkamers, EHBO & fysioruimte en ruimte voor de kledingcommissie. Om de verbouw te kunnen realiseren is een contributieverhoging verhoging nodig en graag licht ik de reden hiervoor nogmaals toe. Zie ook de bijlage voor de presentatie van de verbouwplannen.

Verbouw in fases
AZSV is sinds 2012 al bezig met de plannen om de kleedkamers (deze zijn al circa 45 jaar oud), EHBO-ruimte, fysioruimtes en ruimte voor kledingcommissie en de oude tegelvoer aan te pakken. We noemen dit ook wel fase 3 kleedkamers. De noodzaak wordt na 10 jaar praten steeds groter omdat het dak lekt, douches blijven lekken, de leidingen zijn stuk, tegels kapot, de kozijnen zijn verrot en de schimmel zit op de wanden. Om maar niet te spreken over koud water uit de douches. Fase drie is de duurste fase omdat we met de meterkast aan de slag moeten, boilers en cv-ketels vervangen moeten worden en de eisen uit de wet zoals de legionella en brandveiligheidsvereisten maken dat het een forse investering is.

Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om met concrete plannen te komen om aan de eisen van de huidige tijd te kunnen blijven voldoen. Daarom heeft de bouwcommissie de tekeningen na 10 jaar weer uit de kast gehaald en opnieuw bekeken. De tekeningen zijn sober maar doeltreffend net als in fase 1 en 2. Onderhoudsarm en het voldoet aan de eisen van de tijd waaronder duurzaamheid (isolatie/waterbesparing). Het aantal dames- en herentoiletten conform de eisen, vloerverwarming, voldoende warm water voor warme douches en voorzieningen voor dameskleedkamers zoals privacy. De tegelvloer zal van een gietlaag voorzien worden voor een goede hygiëne.

Deze gehele fase kost opnieuw geld. Deze laatste fase is in 2014 ook meegenomen in de presentatie van de totaalvisie die toen is goedgekeurd door de leden. We zijn begonnen met fase 1 en 2 en hebben fase 3 mede in verband met de kosten in de ijskast gezet. We wilden niet toe naar een kostenverhoging. We hebben de afgelopen tijd gekeken naar uitbreiding van sponsorgelden en hebben ook gekeken wat verenigingen om ons heen aan sponsorgelden binnenhalen. Wij hebben onze tarieven daarom marktconform aangepast, dat gaat uiteraard niet vanzelf in de huidige coronatijd. Dat vraagt afstemming, overleg en uitleg maar de meeste bedrijven tonen begrip en verlengen het contract met dank aan de inzet van de sponsorcommissie.

Kostenbeparing
De vrijwilligers van de Olde Schole hebben in overleg met Axent Groen meer werkzaamheden naar zich toegetrokken zodat de kosten voor het beheer van de velden door Axent Groen gedaald zijn. Met de besparingen die dit oplevert hebben we de sproei installatie aangelegd. Hierdoor zijn minder vrijwilligers nodig en liggen de velden er nog beter bij. Op elke gewenste dag kan er nu gesproeid worden op veld 1 en 2 en het trainingsveld. Op deze manier kunnen we met het huidige aantal vrijwilligers het sportpark nog beter onderhouden.

Nieuwe ledverlichting wordt dit voorjaar aangelegd op de velden 3, 4 en het trainingsveld. Op deze manier kunnen we ons sportpark nog duurzamer verlichten en besparen we enorm op de energiekosten. In 8 jaar zijn de investeringskosten weer terugverdiend. Ondertussen liggen 200 zonnepanelen op de daken, wederom een duurzame investering die zich terugverdient.
De Green Boarding (op hoofdveld) en de City Boarding (Hamelandroute) zijn duurzame mogelijkheden om te adverteren voor sponsoren. Een mooie bron van inkomsten voor AZSV. De afgelopen twee jaar is mede met behulp van subsidie voor € 100.000, – geïnvesteerd in duurzaamheid en houden we de kosten beheersbaar.

Investeringen
Wat betreft fase 3 worden we ingehaald door de tijd. De huidige tijd vraagt om maatregelen en aanpassingen plus ligt er een BOSA-subsidie klaar. Als we hier gebruik van willen maken, het gaat om 20% subsidie op de totale investering, dan moeten we actie ondernemen. Het gaat voor AZSV straks om een bedrag van € 85.000, -. Als we te lang wachten is de pot leeg en moeten ruimtes gesloten worden omdat ze niet meer gebruikt mogen worden.
De totale kosten voor de hele verbouwing bedragen € 525.000, – excl. BTW en gaan we uit van een bedrag van € 106.000, – excl. BTW welke we in mindering hopen te brengen door de inzet van vrijwilligers bij slopen, schilderen en het grondwerk plus giften en gaven. De BOSA-subsidie levert
€ 85.000, – op waardoor we in totaal € 191.000, – hopen te verdienen op de totale bouwkosten. Om de investering van € 425.000, – te kunnen doen en een lening bij de bank te verkrijgen plus het dekken van de overige kosten moeten we de contributie per maand verhogen met € 2,50 pp. De vergadering heeft met 52% van de stemmen ingestemd met dit voorstel. We hebben gezamenlijk alle belangen afgewogen. Als AZSV-familie staan we met de rug tegen de muur als het gaat om het afronden van deze laatste fase en achten we het noodzakelijk nu deze stappen te moeten nemen.

Zoals genoemd zijn er te veel punten waarop de accommodatie niet meer voldoet. We nodigen dan ook iedereen uit om de handen uit de mouwen te steken zodat we samen deze grote klus kunnen klaren. Waarna we uiteindelijk allemaal trots kunnen zijn op het resultaat en kunnen genieten van een mooi sportpark. We doen het samen!

Namens Bestuur AZSV

Patrick Frenken
06 1175 7305
voorzitter@azsv-aalten.nl