Extra informatie m.b.t Coronaprotocollen voor teamleiders van AZSV !

september 14, 2020

AZSV ontvangt nog verschillende vragen over het uitwisselen van Coronaprotocollen tussen de verenigingen en wiens taak dit is.
AZSV heeft er voor gekozen het AZSV Coronaprotocol een prominente plek te geven op de voorpagina van de AZSV site.
Daarbij doet AZSV een beroep op de leiding van de teams om voor de wedstrijd in contact te komen met de teamleiding van de tegenstander en hen te informeren over het AZSV protocol (bij thuiswedstrijden) of zich te laten informeren over het protocol van de tegenstander (bij uitwedstrijden). Door dit van de teamleiding te vragen is de kans op fouten in de informatieoverdracht zo klein mogelijk.

We hopen op jullie begrip voor deze keuze en jullie inzet om teams van tegenstanders zo goed mogelijk te informeren.

AZSV realiseert zich dat dit extra werk oplevert voor de leiders maar hoopt dat dit van korte duur zal zijn. Zie onderstaand bericht van de KNVB dd 11-09-2020:

Toevoegen coronaprotocol in Sportlink Club

Binnenkort is het mogelijk om in Sportlink Club de URL van jouw website met daarop de corona-regels van jouw club toe te voegen. Diezelfde URL wordt via Sportlink Club automatisch in de Voetbal.nl– en Wedstrijdzaken-app getoond bij al jouw thuiswedstrijden. Iedereen die de wedstrijd bekijkt kan dan op een snelle en eenvoudige manier het protocol van jouw club vinden. Zo informeer je vooraf alle teams, ouders en officials die bij jou op de vereniging komen en is er voor iedereen duidelijkheid. Deze functionaliteit wordt de komende weken uitgerold.

Wordt vervolgd..

Voetbaltechnische commissie

Communicatie commissie