De commissie “ondersteuning vrijwilligersbeleid”.

december 3, 2018

Sinds dit nieuwe seizoen 2018-2019 is de commissie ondersteuning vrijwilligersbeleid aan de slag gegaan. Hoewel we nog niet helemaal op stoom zijn gekomen, is er al wel het een en ander te melden.

We ontmoeten grote betrokkenheid bij de club en de behoefte om aan te geven wat goed gaat en wat beter kan. Ons (helaas onderbezette) bestuur werkt zich uit de naad om alle activiteiten in goede banen te leiden. En hoewel dat wordt gezien en gewaardeerd, zien we bij veel leden ook de zorg dat het bestuur nauwelijks tijd heeft om op belangrijke signalen te reageren. Ons doel is het bestuur te ondersteunen. Wij proberen in kaart te brengen wat de grootste zorgen zijn en welke behoefte er is bij vrijwilligers om hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

In onze gesprekken hebben we vragen gehoord van vrijwilligers die niet precies weten wat wel of niet bij hun taak behoort. We zijn blij dat er een werkgroep bezig is om dit beter te gaan vastleggen. Onze commissie kan dat ondersteunen op het gebied van communicatie. Zo hopen we te voorkomen dat sommige vrijwilligers het gevoel hebben dat ze zaken doen die eigenlijk bij anderen thuishoren. Om te weten te komen wat er leeft onder de vele vrijwilligers van onze club gaan we de komende tijd met nog meer mensen in gesprek, maar je hoeft dat niet af te wachten. Het zal ons niet lukken iedereen te spreken, dus als je zaken hebt die wij moeten weten, neem dan met één van ons contact op. We kunnen trouwens nog wel één of twee nieuwe commissieleden gebruiken. Als je interesse hebt kun je dat melden bij Wim Drenth, tel. 0543 473145 of via de mail drenth.hendriksen@gmail.com

In het onderstaande schema, zie je hoe wij de aandachtsgebieden hebben verdeeld. Het gaat ons vooral om antwoorden op twee vragen:

  1. Wat gaat er goed en moeten we als club vooral in stand houden
  2. Wat kan beter en moet meer aandacht krijgen
Verdeling Naam Mail-adres
Onderhoudsploeg en stewards Jan ter Horst ineketerhorst@yahoo.com

 

Scheidsrechters, supportersvereniging en voetbalschool Gerrit Nijman ghnijman@hotmail.com

 

Meisjes en gedeelte voetbaljeugd Jaklien Loor Jaklien.loor@zonnet.nl

 

Jeugd Gerben Diersen g.diersen@zonnet.nl

 

Damesvoetbal Wendie Vaags evaags@planet.nl

 

Begeleiders en trainers seniorenteams Wim Drenth drenth.hendriksen@gmail.com