Contributieverhoging van € 2,50 voor kleedkamers voorlopig van de baan

maart 21, 2022

Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering op 7 februari is besloten dat de contributie per 1 april 2022 omhoog zou gaan met € 2,50 per persoon. Het betreft hierbij de contributie verhoging ten behoeve van de uitvoering van de derde fase, de verbouw van de kleedkamers. Wij zijn buitengewoon verheugd dat de heer Beele van Beele Engineering BV, hoofdsponsor van de Jeugd van AZSV, zich bereid heeft getoond een eerste directe donatie te doen in onze clubkas. Zijn motivatie voor deze financiële bijdrage is, afgezien van het feit dat hij AZSV wil steunen om de nu echt noodzakelijke voorzieningen op het sportcomplex voor iedereen te verwezenlijken, hij in ieder geval de kosten daarvan voor de leden wenst te beperken. Hiermee is de contributieverhoging voor het komende jaar van de baan.

Wij zijn de heer Beele enorm erkentelijk voor de bijdrage die hij wederom aan onze club heeft willen schenken. Hij hoopt hiermee net als AZSV, ook andere bedrijven en sponsoren te inspireren om een bijdrage te leveren. Hopelijk kan hiermee voor de komende jaren een contributieverhoging ten behoeve van de kleedkamers achterwege blijven.

Met vriendelijke groet,
Patrick Frenken

Voorzitter AZSV
T: +31 (0) 6 117 57 305