Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van onze mooie club AZSV!

maart 20, 2020

Het is stil en rustig op ons sportpark Villekamp. Het coronavirus houdt ons allemaal volop bezig en heeft het voetbal afgelast en stopgezet.

Namens het bestuur van AZSV wil ik jullie graag via deze weg een hart onder de riem steken en een blijk van medeleven tonen. Vooral de kwetsbare mensen, de mensen die zich zorgen maken of ziek zijn.

Ik spreek de wens uit dat we samen deze strijd op een positieve manier gaan winnen!

Als bestuur hebben we de gevolgen van het virus besproken alsmede de stappen die we moeten ondernemen. Financieel heeft deze periode ook voor AZSV uiteraard consequenties. De financiële commissie is druk doende om de vaste kosten in de eerste plaats zo veel als mogelijk terug te dringen. We maken hierbij gebruik van de maatregelen die door de overheid zijn genomen. Daarnaast bekijken we of we afspraken met bijvoorbeeld energieleveranciers kunnen maken. Wij kijken ook verder naar onze uitgaven. Welke kunnen bijvoorbeeld uitgesteld worden? Te denken valt aan het kopen van ballen en kleding. Met tal van deze maatregelen hopen we de schade te kunnen beperken. We blijven alert en voelen ons hierin gesteund door velen.

Ouders vragen ons of de kinderen op het sportpark mogen voetballen omdat ze zogezegd thuis niet meer te houden zijn. Wij zijn blij dat de kinderen graag voetballen maar op dit moment mag en kan er niet gevoetbald worden op ons sportpark. Wij vragen hierbij aan iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en er samen op toe te zien dat er niet gevoetbald wordt. Dit is geen regel die door AZSV is gemaakt, maar komt vanuit de overheid en de KNVB. Wij willen én moeten ons daar aan houden. Het is op dit moment gewoon verboden om in grote groepen samen te komen!

Ook onze sponsoren/bedrijven verkeren op dit moment in moeilijke, onzekere tijden. Via deze weg willen we laten weten dat we met jullie meeleven! Op dit moment is alles moeilijk te overzien maar als we als AZSV met onze grote achterban iets kunnen betekenen dan horen we het graag. We zijn trots op onze sponsoren en we moeten het in deze tijd samen doen!

We proberen iedereen van de juiste informatie te voorzien en alternatieven te bedenken om deze tijd op een goede manier door te komen. Houdt daarom onze site en onze Facebookpagina; AZSV – onze club in de gaten voor de nodige informatie.

AZSV is een club van én voor ons allemaal. Juist in deze moeilijke tijd moeten we goed op elkaar blijven letten en voor elkaar zorgen!

Heb je vragen dan kun je ze via de gebruikelijke kanalen stellen.

Blijf gezond en tot gauw!

Patrick Frenken

voorzitter