AZSV en AD’69 gaan samenwerken met de jeugd van JO17 en MO17

april 22, 2021

Onderstaand bericht is gisteren via een email uitgegaan naar alle leden van AZSV en Ad69.

Beste voetbalvrienden, (ouders van) leden van AZSV en AD’69,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende.
Het is geen nieuws dat AZSV en AD’69 al geruime tijd spreken over een verdergaande
samenwerking van beide verenigingen.
Een fysieke ledenvergadering beleggen waarin plannen tot deze samenwerking kunnen
worden toelicht en vragen van de leden kunnen worden beantwoord, is door de huidige
coronamaatregelen niet mogelijk. Hierdoor is het proces van het invoeren van de
samenwerking tot op heden vertraagd.

Echter door het afnemen van het aantal jeugdleden bij AD’69 is het voor de club steeds
moeilijker om elftallen samen te stellen. Om die reden hebben de besturen van beide
verenigingen in samenspraak met de voetbaltechnische commissies besloten om het
komende seizoen met de jeugdteams van JO17 en MO17 samen te gaan voetballen. Beide
verenigingen vinden het belangrijk dat jeugd in Aalten zo kan blijven voetballen op een
passend niveau.
De afspraak wordt gemaakt voor de duur van het komende seizoen.

De besturen gaan ervan uit dat het komende seizoen zich weer de gelegenheid gaat
voordoen dat er wel fysiek met de leden over de toekomst van het voetbal in Aalten kan
worden gesproken. Dan kan ook worden bezien hoe de samenwerking verder gaat verlopen.

De besturen zijn blij met deze mooie stap en vertrouwen erop dat de leden zich hierin
kunnen vinden; in het belang van voetbal in Aalten.
Bij vragen of opmerkingen kan uiteraard contact worden opgenomen.

Het bestuur van AZSV Het bestuur van AD’69
Patrick Frenken (voorzitter) Erik-Jan Etten (penningmeester)
voorzitter@azsv-aalten.nl administratie@AD69.nl