Algemene ledenvergadering van vrijdag 12 november wordt geannuleerd.

november 11, 2021

Algemene ledenvergadering van vrijdag 12 november wordt geannuleerd.

Beste leden van AZSV,

In verband met het snel oplopen van het aantal besmettingen met het Corona virus hebben wij, na overleg met voetbalvereniging AD' 69 en burgemeester Stapelkamp besloten de algemene ledenvergadering van morgen, vrijdag 12 november te annuleren. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om te proberen het aantal besmettingen niet verder op te laten lopen. We betreuren het, dat we dit besluit hebben moeten nemen, temeer omdat er op de agenda een aantal belangrijke punten staan waarbij de stem van onze leden essentieel is. We hopen u zo snel mogelijk te kunnen informeren in welke vorm we de algemene ledenvergadering wel kunnen laten plaatsvinden, zodanig dat er voor alle leden een mogelijkheid is om hun stem te laten horen. We hopen op uw begrip en wensen u vooral gezondheid toe!

Namens het bestuur van AZSV

Patrick Frenken