Aanpassing contributie

juli 9, 2021

Binnenkort zal de eerste contributie voor het nieuwe seizoen 2021/2022 worden geïncasseerd. De contributie wordt elk seizoen aangepast met de stijging van het prijsindexcijfer van de consumentenprijzen. Deze stijging bedroeg ultimo mei 2,1% en met dit percentage zullen de contributies dan ook worden verhoogd.

Voor de werkelijke bedragen: ga naar Home/Over AZSV/Lidmaatschap