Extra ledenvergadering AZSV

maart 21, 2022

Extra ledenvergadering van AZSV

Beste leden en ouders van leden van AZSV,
We nodigen jullie van harte uit voor de extra ledenvergadering van AZSV !

Datum: Maandag 4 april 2022
Tijd: Aanvang 20.00 uur / inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: Kantine AZSV

Agenda:
1. Opening
2. Presentatie over de toekomst van voetbal in Aalten
3. Stemming over het samengaan jeugd AZSV/AD’69 seizoen 2022/2023
4. Stemming voorbereiden naar één voetbalvereniging vanaf seizoen 2023/2024
5. Stemming onderzoek voetballen op één sportpark over 5 á 10 jaar
6. Rondvraag
7. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Bestuur AZSV
Voorzitter Patrick Frenken